Gàidhlig na Cagailte

Gàidhlig na Cagailte

Èistibh ris a' phod-chraoladh seo gus na sgilean agaibh ann an Gàidhlig a neartachadh. Tha Nòtaichean Gràmar agus Tàr-sgrìobhaidhean aig gach earrainn fon inneal-chlàr agus faodaidh sibh seo a chleachdadh gus ur n-eòlas agus tuigse a mheudachadh.

Tha na clàraidhean rim faighinn airson luchdadh a-nuas gu saor an-asgaidh, no faodaidh sibh an cleachdadh air inneal-cluiche mar Spotify, Apple no Google Podcasts, no Sticher le bhith a' cleachdadh nan ceanglaichean shìos agus ag èisteachd ri na còmhraidhean ann an àite sam bith.

Chaidh am pròiseact seo a chruthachadh le taic bho Bhòrd na Gàidhlig agus Oilthigh Obar Dheathain.

 

Ainm a’ chlàraidh

Ainm a’ chlàraidh

Luchdaich a-nuas

Luchdaich a-nuas

Tàr-sgrìobhaidhean

Tàr-sgrìobhaidhean

Earainn 1.1 – An Nollaig Earrainn 1.1 Earrainn 1.1 - tàr-sgrìobhadh
Earrainn 1.2 – Puingean Cainnt Earrainn 1.2 Earrainn 1.2- tàr-sgrìobhadh
Earrainn 2.1 – A’ Dèanamh Fiughar Ri Earrainn 2.1 Earrainn 2.1 - tàr-sgrìobhadh
Earrainn 2.2 – Puingean Cainnt Earrainn 2.2 Earrainn 2.2 - tàr-sgrìobhadh
Earrainn 3.1 – Cò às a tha thu? Earrainn 3.1 Earrainn 3.1 - tàr-sgrìobhadh
Earrainn 3.2 – Puingean Cainnt Earrainn 3.2 Earrainn 3.2 - tàr-sgrìobhadh
Earrainn 4.1 – Taigh, Coimhearsnachd, Sgoil Earrainn 4.1 Earrainn 4.1 - tàr-sgrìobhadh
Earrainn 4.2 – Puingean Cainnt Earrainn 4.2 Earrainn 4.2 - tàr-sgrìobhadh
Earrainn 5.1 – Coimhearsnachd na Gàidhlig Earrainn 5.1 Earrainn 5.1 - tàr-sgrìobhadh
Earrainn 5.2 – Puingean Cainnt Earrainn 5.2 Earrainn 5.2 - tàr-sgrìobhadh
Earrainn 6.1 – Làithean-saora  Earrainn 6.1 Earrainn 6.1 - tàr-sgrìobhadh
Earrainn 6.2 – Puingean Cainnt Earrainn 6.2 Earrainn 6.2 - tàr-sgrìobhadh
Earrainn 7.1 – Ceòl is Bàrdachd Earrainn 7.1 Earrainn 7.1 - tàr-sgrìobhadh
Earrainn 7.2 – Puingean Cainnt     Earrainn 7.2 Earrainn 7.2 - tàr-sgrìobhadh

 

Pròiseact maoinichte le: