Seachdain na Gàidhlig/World Gaelic Week - Gaelic Conversation Circle/Cearcall Còmhraidh

Seachdain na Gàidhlig/World Gaelic Week - Gaelic Conversation Circle/Cearcall Còmhraidh
-

This is a past event

As part of Seachdain na Gàidlig - Mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig

An opportunity to use whatever Gaelic you have or simply hear it spoken.

Cothrom Gàidhlig sam bith a th’ agad a chleachdadh neo dìreach a chluinntinn ga bruidhinn.

Venue
The Sir Duncan Rice Library, Foyer
Contact

Open to all staff and students.