Seachdain na Gàidhlig/World Gaelic Week - Come and Try Clàrsach with Carola MacCallum

Seachdain na Gàidhlig/World Gaelic Week - Come and Try Clàrsach with Carola MacCallum
-

This is a past event

As part of Seachdain na Gàidlig - Mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig

Have you always wanted to play the harp? Here is your chance to try it in an informal and fun ‘hands on’ workshop.

An robh thu riamh ag iarraidh a’ chlàrsaich a chluich? Thig còmhla ris a’ bhùth-obrach neo-fhoirmeil is spòrsail againn.

Venue
MacRobert Building, MR126
Contact

Open to all staff and students.