Bonfire Nicht

Bonfire Nicht

Glennie, James

His heid a neep wi twa blin een,
His worset fingers teem,
His aul deen sark an holiet breeks
Stuff't up wi strae an breem.

Bairnies laachin, dancin roon
The bondie burnin bricht.
Een shinin fou o deevilment
At the unco bonny sicht.

Sparklers, bangers, rockets tee,
Jaiks jumpin at thir feet,
An aye thon stuffed-up mannie's mou
Is grinnin throwe the heat.

The loons powk-powkin wi a stick
Shooer spairks up throwe the nicht
An fiery fingers furl an bleeze
'Mid skirls o feart delicht.

Bit seen it's by, an aathing's derk
Wi bairnies beddit late
An dreamin o thon burnin chiel
Aye comin throwe the gate.