Gaelic Studies / Eòlas Gàidhlig

Placeholder

Gaelic Studies

Welcome to the Gaelic department! Find out more about the courses offered at the University of Aberdeen.

Placeholder

Eòlas Gàidhlig

Fàilte gu Roinn na Gàidhlig! Faigh a-mach de na cùrsaichean a tha rim faotainn aig Oilthigh Obar Dheathain.