Raymundi Lullii opera ea quae ad adinventam ab ipso artem universalem pertinent.

Owner: Gregory, John (1724-1773)

Author: Lull, R.

Publication Place: Strasbourg

Publication Year: 1598

Shelfmark: pi GY 502 Lul 2 - Search the Library Catalogue