Ai tou Anakreontos edai, kai ta tes Sapphous, kai ta tou Alkaiou leipsana.

Owner: Douglass, Franciscus (1710(?)-1790(?))

Author: Anacreon.

Publication Place: Glasgow

Publication Year: 1751

Inscription: "Biblipolo Aberdonensis"

Shelfmark: pi 88431 2 - Search the Library Catalogue