Erodotou tou Alikarnasseos istoria, e, istorion logoi th, epigraphomenoi Mousai.

Owner: Beattie, Ja (1735-1803)

Author: Herodotus.

Publication Place: Paris

Publication Year: 1570

Shelfmark: pi f88811 E - Search the Library Catalogue