Thoma tou Magistrou onomatou attikon eklogai. Phrunikhou ekloge attikon rematon kai onomaton. Manouelos tou Moskhopoulou attikon onomaton ekloge apo tes tekhnologias teu tou Philostratou eikonon kai biblion teu poieten ... Taxis talaia kai onomasiai teu arkhouten ek tou Ailianou. Orbikiou teu peri to strateuma taxeon.

Owner: Baldwinus, Johannes (1560-1615)

Author: Thomas, Magister.

Publication Place: Paris

Publication Year: 1532

Shelfmark: pi 4855 Tho - Search the Library Catalogue