Aristophanous komodai ennea. Meta skholion pollon palaion kai panu ophelimon pros ... Proteron entetupemenon...

Aristophanous komodai ennea. Meta skholion pollon palaion kai panu ophelimon pros ... Proteron entetupemenon...

Owner: Machabaeus Alpinas, Christianus (1541-98)

Author: Aristophanes.

Publication Place: Florence

Publication Year: 1525

Shelfmark: pi 88241 F - Search the Library Catalogue