Book Details

Book Details

Aristophanous komodai ennea. Meta skholion pollon palaion kai panu ophelimon pros ... Proteron entetupemenon...

Aristophanous komodai ennea. Meta skholion pollon palaion kai panu ophelimon pros ... Proteron entetupemenon...

Owner: Machabaeus Alpinas, Christianus (1541-98)

Author: Aristophanes.

Publication Place: Florence

Publication Year: 1525

Shelfmark: pi 88241 F - Search the Library Catalogue