-

Join Roddy MacLean, author of An Creanaiche, in conversation about his new novel.

Roddy's new novel, Còig Duilleagan na Seamraig (The Five Leaves of Shamrock), is a political novel which moves between the Highlands, Ireland, London and Paris, recalling major political and social upheavals in the British Isles a century ago. Renowned Gaelic singer and Outlander star Gillebride MacMillan will be in conversation about his third album, Freumhan Falaichte/Hidden Roots, performing songs from the album and revealing some of the stories behind the songs.


Bidh Ruairidh MacIlleathain, ùghdar An Creanaiche, ann an còmhradh mu dheidhinn nobhail ùr, Còig Duilleagan na Seamraig. ’S e nobhail phoilitigeach a th’ ann, de ghnè nach eil cumanta ann litreachas na Gàidhlig. Bidh Gillebrìde MacIlleMhaoil, seinneadair cliùiteach agus cleasaiche anns an t-sreath telebhisean Outlander, ann an còmhradh mu dheidhinn Freumhan Falaichte, an treas clàr aige. Cluinnear òrain bhon chlàr agus cuid de na sgeulachdan air cùlaibh nan òran.
Supported by The Gaelic Books Council/Comhairle nan Leabhraichea

Book Signing: 3.30pm, May Tent – King’s Lawn 

FREE/No Booking Required 

Venue: Multimedia Room, King's College Conference Centre

Contact:

FREE/No Booking Required 

Share This Event

RSS Twitter Facebook iCal