-

Come along and sing some Gaelic songs, play games and do some fun craft activities.

You don’t have to be a Gaelic speaker to attend this event, so come and learn some new Gaelic words.

Nach tig sibh ann airson òran a sheinn, geamaichean a chluich agus beagan ealain fheuchainn. Chan fheum Gàidhlig a bhith agad airson a bhith an lùib an spòrs seo. ‘S ann a dh’ ionnsaicheas tu facal ùr no dhà anns a’ Ghàidhlig.

Ages 5-8

Admission is FREE/Booking is Required

Venue: Drama Studio - Level 6, MacRobert Building

Book Online

Contact:

Admission is FREE/Booking is Required

Share This Event

RSS Twitter Facebook iCal