Wee Jaikie Peerie

Wee Jaikie Peerie

Birnie, Rev. Charles

Wee Jaikie Peerie
Sat on a cheerie
Howkin oot plooms fae a flan.
He lickit his fingers,
An said 'They're humdingers-
Fit a smairt little birkie I am!'